ADHESIVE
999 WHITE ADHESIVE

กาวขาว 999

ขนาดบรรจุ
22 กก. / ถัง

3 กก. / แกลลอน

กาวขาว 265

ขนาดบรรจุ
20 กก. / ถัง

3 กก. / แกลลอน

กาว Tomsit K178

ขนาดบรรจุ
20 กก. / ถัง

กาวยาง

ขนาดบรรจุ
12 กก. / ปี๊บ

2.7 กก. / แกลลอน

0.55 กก. / กระป๋อง

กาวอัลทีโก้

ขนาดบรรจุ
20 กรัม / หลอด

กาวชนิดสื่อไฟฟ้าสถิตย์ Thomsit K112 104 -106 ohm

ขนาดบรรจุ
20 กก. / ถัง

เส้นทองแดงกาวในตัว กว้าง 15 มม. x หนา 0.08 มม.

ขนาดบรรจุ
100 เมตร / ม้วน