กระเบื้องยาง Dynoflex เป็นกระเบื้องยางที่ผลิตในประเทศไทย ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

สากล ISO 9001:2008 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน

(Non Asbestos) นอกจากนั้นเศษวัสดุยัง สามารถนำกลับมาใช้ในการะบวนการผลิตได้อีก ซึ่งเป็นการ

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระเบื้องยาง Dynoflex มีลักษณะเด่นคือ ผลิตเป็นเนื้อเดียวกัน ตลอดทั้ง

แผ่นและความหนา ทำให้ลวดลายและสีสันไม่ซีดจางอีกทั้งยังติดตั้งและดูแลรักษาง่าย

กระเบื้องยางปูพื้น Dynoflex
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางปูพื้น Dynoflex จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. กระเบื้องยาง ไดโนเฟลกซ์ แบบเนื้อเดียว

2. กระเบื้องยาง ไดโนเฟลกซ์ แบบฟิล์ม

โดยมีจำหน่ายทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน ซึ่งมีรายละเอียดและรูปแบบให้เลือกดังนี้

กระเบื้องยาง Dynoflex เนื้อเดียว แบบชนิดแผ่น
Dynoflex Standard
Dynoflex Grand
Dynoflex Special Color
Dynoflex Premium
Dynoflex Turbulence
Dynoflex Diamond
Dynoflex Spot
Dynoflex Wave

กระเบื้องยาง Dynoflex เนื้อเดียว แบบชนิดม้วน
Dynoflex Standard Roll
Dynoflex Roll Color
Dynoflex Premium Roll
Dynoflex Turbulence Roll
Dynoflex Spot Roll

กระเบื้องยาง Dynoflex เนื้อเดียว แบบป้องกันแบคทีเรีย
Dynoflex Anti Bacteria
Dynoflex Antistatic

กระเบื้องยางลายไม้ Dynoflex แบบฟิล์ม (ลายไม้)
Dynoflex Wood Series 1/1 Part1
Dynoflex Wood Series 1/1 Part2
Dynoflex Wood Series 2/1 – 2/2
Dynoflex Wood Series 2/3 – 2/4
Dynoflex Wood Series 2/5 – 2/6
Dynoflex Wood Series 2/7 – 2/8
Dynoflex Wood Series 2/9

กระเบื้องยางลายหิน Dynoflex แบบฟิล์ม (ลายหิน)
Dynoflex Stone Series 1/1 Part1
Dynoflex Stone Series 1/1 Part2
Dynoflex Stone Series 2/1 – 2/2
Dynoflex Stone Series 2/3 – 2/4
Dynoflex Stone Series 2/5 – 2/6 – 2/7

กระเบื้องยางลายอื่นๆ Dynoflex แบบฟิล์ม (ลายอื่นๆ)
Dynoflex Metal Plate
Dynoflex Carpet
Dynoflex Glitter