STAIR NOSING
จมูกยาง
สีมาตรฐาน / * สีพิเศษ สั่งผลิต
ความหนา : 2.0 มม.

**สีมาตรฐาน

สีดำ สีน้ำตาล
*สีพิเศษ สั่งผลิต
สีครีม สีเทา สีฟ้า
EDGING
เส้นกั้นขอบ
ความหนา : 2.0 มม.
ความหนา : 3.0 มม.

   
 

สีดำ สีน้ำตาล
WELDING ROD
เส้นเชื่อมพีวีซี Diameter : 3.5 มม.

   
 

สีเทา สีน้ำตาล สีเขียว
สีเนื้อ สีเหลือง สีฟ้า